Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 26ain Mawrth, 2015 2.00 pm, (Wedi dod i ben 07/05/15) Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Dysgu Gydol Oes – yn awr - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg a Phobl Ifanc

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt:    Maureen Potter 01352 702322
E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cllr Ian Roberts Cadeirydd Yn bresennol
Haydn Bateman Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cllr Marion Bateman Committee Member Yn bresennol
Cllr Adele Davies-Cooke Committee Member Yn bresennol
Cllr Ian Dunbar Committee Member Yn bresennol
Cllr Ron Hampson Committee Member Yn bresennol
Cllr Ray Hughes Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Carolyn Thomas
Cllr Colin Legg Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Haydn Bateman
Cllr Phil Lightfoot Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr Mike Lowe Committee Member Yn bresennol
Cllr Dave Mackie Committee Member Yn bresennol
Cllr Nancy Matthews Committee Member Yn bresennol
Cllr Vicky Perfect Committee Member Yn bresennol
Cllr Paul Shotton Committee Member Yn bresennol
Cllr Nigel Steele-Mortimer Committee Member Yn bresennol
Cyng Carolyn Thomas Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Janine Beggan Committee Member Yn bresennol
David Hytch Is-Cadeirydd Yn bresennol
Rita Price Committee Member Disgwyliedig
Rebecca Stark Committee Member Ymddiheuriadau
Rev. John Thelwell Committee Member Yn bresennol
Maureen Potter Secretary Disgwyliedig