Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 26ain Chwefror, 2015 2.00 pm, (Wedi dod i ben 07/05/15) Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Dysgu Gydol Oes – yn awr - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg a Phobl Ifanc

Lleoliad:   Mold Alun High School, Mold

Cyswllt:    Maureen Potter 01352 702322
E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cllr Ian Roberts Cadeirydd Yn bresennol
Cllr Marion Bateman Committee Member Yn bresennol
Cllr Adele Davies-Cooke Committee Member Absennol
Cllr Ian Dunbar Committee Member Yn bresennol
Cllr Ron Hampson Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Paul Cunningham
Cllr Ray Hughes Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr Colin Legg Committee Member Yn bresennol
Cllr Phil Lightfoot Committee Member Yn bresennol
Cllr Mike Lowe Committee Member Yn bresennol
Cllr Dave Mackie Committee Member Yn bresennol
Cllr Nancy Matthews Committee Member Yn bresennol
Cllr Vicky Perfect Committee Member Yn bresennol
Cllr Paul Shotton Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr Nigel Steele-Mortimer Committee Member Yn bresennol
Janine Beggan Committee Member Yn bresennol
David Hytch Vice-Chair Yn bresennol
Rita Price Committee Member Absennol
Rebecca Stark Committee Member Yn bresennol
Rev. John Thelwell Committee Member Yn bresennol
Cyng Paul Cunningham County Councillor Yn bresennol fel dirprwy
Maureen Potter Secretary Disgwyliedig