Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 15fed Ionawr, 2015 2.00 pm, (Wedi dod i ben 07/05/15) Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Dysgu Gydol Oes – yn awr - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg a Phobl Ifanc

Lleoliad:   Delyn Committee Room, County Hall, Mold CH7 6NA

Cyswllt:    Maureen Potter 01352 702322
E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cllr Ian Roberts Cadeirydd Yn bresennol
Cllr Marion Bateman Committee Member Yn bresennol
Cllr Adele Davies-Cooke Committee Member Absennol
Cllr Ian Dunbar Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Andy Dunbobbin
Cllr Ron Hampson Committee Member Yn bresennol
Cllr Colin Legg Committee Member Yn bresennol
Cllr Phil Lightfoot Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr Mike Lowe Committee Member Yn bresennol
Cllr Dave Mackie Committee Member Yn bresennol
Cllr Nancy Matthews Committee Member Yn bresennol
Cllr Vicky Perfect Committee Member Yn bresennol
Cllr Paul Shotton Committee Member Yn bresennol
Cllr Nigel Steele-Mortimer Committee Member Yn bresennol
Cllr Carolyn Thomas Committee Member Yn bresennol
Janine Beggan Committee Member Yn bresennol
David Hytch Is-Cadeirydd Yn bresennol
Rita Price Committee Member Absennol
Rebecca Stark Committee Member Yn bresennol
Rev. John Thelwell Committee Member Yn bresennol
Cyng Paul Cunningham Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cyng Andy Dunbobbin Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Maureen Potter Secretary Disgwyliedig