Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 24ain Medi, 2014 10.00 am, Pwyllgor Archwilio

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Clwyd, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt:    Sharon Thomas 01352 702324
E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cllr Tim Newhouse Chairman Yn bresennol
Cllr Glyn Banks Committee Member Yn bresennol
Cllr Haydn Bateman Committee Member Yn bresennol
Cllr Alan Diskin Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Ron Hampson
Cllr Alison Halford Committee Member Yn bresennol
Cllr Ian Roberts Committee Member Yn bresennol
Cllr Arnold Woolley Dip.IM, MCMI Committee Member Yn bresennol
Paul Williams Vice-Chair Ymddiheuriadau
Cyng Ron Hampson Reserve Yn bresennol fel dirprwy