Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 19eg Mawrth, 2015 10.00 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt:    Maureen Potter / 01352 702322
E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cllr Hilary Isherwood Cadeirydd Yn bresennol
Cllr Haydn Bateman Committee Member Yn bresennol
Cllr Peter Curtis Committee Member Yn bresennol
Cllr Chris Dolphin Committee Member Yn bresennol
Cllr Ian Dunbar Committee Member Yn bresennol
Cllr David Evans Is-Cadeirydd Yn bresennol
Cllr Veronica Gay Committee Member Yn bresennol
Cllr Cindy Hinds Committee Member Yn bresennol
Cllr Ray Hughes Committee Member Yn bresennol
Cllr Joe Johnson Committee Member Yn bresennol
Cllr Colin Legg Committee Member Yn bresennol
Cllr Brian Lloyd Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Tim Newhouse
Cllr Nancy Matthews Committee Member Yn bresennol
Cllr Ann Minshull Committee Member Yn bresennol
Cllr Paul Shotton Committee Member Yn bresennol
Cllr Tim Newhouse Reserve Yn bresennol fel dirprwy