Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 3ydd Rhagfyr, 2014 10.00 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt:    Sharon Thomas 01352 702324
E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cllr Hilary Isherwood Cadeirydd Yn bresennol
Cllr Haydn Bateman Committee Member Yn bresennol
Cllr Peter Curtis Committee Member Yn bresennol
Cllr Chris Dolphin Committee Member Yn bresennol
Cllr Ian Dunbar Committee Member Yn bresennol
Cllr David Evans Vice-Chair Yn bresennol
Cllr Veronica Gay Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Mike Peers
Cllr Cindy Hinds Committee Member Yn bresennol
Cllr Ray Hughes Committee Member Yn bresennol
Cllr Joe Johnson Committee Member Absennol
Cllr Colin Legg Committee Member Yn bresennol
Cllr Nancy Matthews Committee Member Yn bresennol
Cllr Ann Minshull Committee Member Yn bresennol
Cllr Paul Shotton Committee Member Yn bresennol
Cllr Carolyn Thomas Committee Member Yn bresennol
Cyng Mike Peers Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cyng Bernie Attridge Aelod Cabinet Yn bresennol
Cyng Kevin Jones Aelod Cabinet Yn bresennol
Cyng Derek Butler Aelod Cabinet Ymddiheuriadau
Cyng Chris Bithell Arsyllwr Yn bresennol