Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 9fed Hydref, 2014 10.00 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt:    Tracy Waters 01352 702331
E-bost: tracy.waters@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cllr Carolyn Thomas Cadeirydd Yn bresennol
Cllr Marion Bateman Committee Member Yn bresennol
Cllr Clive Carver Committee Member Yn bresennol
Cllr Paul Cunningham Committee Member Yn bresennol
Cllr Peter Curtis Vice-Chair Ymddiheuriadau
Cllr Ian Dunbar Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Mike Reece
Cllr Andy Dunbobbin Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Ron Davies
Cllr Robin Guest Committee Member Yn bresennol
Cllr Ron Hampson Committee Member Yn bresennol
Cllr Joe Johnson Committee Member Yn bresennol
Cllr Richard Jones Committee Member Yn bresennol
Cllr Richard Lloyd Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr David Roney Committee Member Yn bresennol
Cllr Paul Shotton Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Vicky Perfect
Cllr Arnold Woolley Dip.IM, MCMI Committee Member Yn bresennol
Cyng Aaron Shotton Arweinydd Yn bresennol
Cyng Ron Davies Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cyng Vicky Perfect Reserve Yn bresennol
Cyng Mike Reece Reserve Yn bresennol fel dirprwy