Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 11eg Medi, 2014 10.00 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt:    Tracy Waters 01352 702331
E-bost: tracy.waters@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cllr Carolyn Thomas Cadeirydd Yn bresennol
Cllr Marion Bateman Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Haydn Bateman
Cllr Clive Carver Committee Member Yn bresennol
Cllr Paul Cunningham Committee Member Yn bresennol
Cllr Peter Curtis Vice-Chair Yn bresennol
Cllr Ian Dunbar Committee Member Yn bresennol
Cllr Andy Dunbobbin Committee Member Yn bresennol
Cllr Robin Guest Committee Member Yn bresennol
Cllr Ron Hampson Committee Member Disgwyliedig
Cllr Joe Johnson Committee Member Yn bresennol
Cllr Richard Jones Committee Member Yn bresennol
Cllr Richard Lloyd Committee Member Yn bresennol
Cllr David Roney Committee Member Yn bresennol
Cllr Paul Shotton Committee Member Yn bresennol
Cllr Arnold Woolley Dip.IM, MCMI Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Mike Peers
Cyng Haydn Bateman Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cyng Mike Peers Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cyng Billy Mullin Aelod Cabinet Yn bresennol
Cyng Aaron Shotton Arweinydd Yn bresennol