Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 24ain Ebrill, 2015 10.00 am, (Wedi dod i ben 07/05/15) Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Tai – yn awr - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter

Lleoliad:   The Old Court House, Church Street, Flint CH6 5AE

Cyswllt:    Sharon Thomas 01352 702324
E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cllr Ron Hampson Cadeirydd Yn bresennol
Cllr Amanda Bragg Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Nancy Matthews
Cllr David Cox Committee Member Yn bresennol
Cllr Paul Cunningham Committee Member Yn bresennol
Cllr Peter Curtis Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr Ron Davies Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr Rosetta Dolphin Committee Member Yn bresennol
Cllr Jim Falshaw Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr George Hardcastle Vice-Chair Yn bresennol
Cllr Ray Hughes Committee Member Yn bresennol
Cllr Hilary Isherwood Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr Brian Lloyd Committee Member Yn bresennol
Cllr Mike Reece Committee Member Yn bresennol
Cllr Gareth Roberts Committee Member Yn bresennol
Cllr Sharon Williams Committee Member Absennol
Cyng Nancy Matthews Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cyng Alex Aldridge Aelod Lleol Yn bresennol