Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 14eg Ionawr, 2015 2.00 pm, (Wedi dod i ben 07/05/15) Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Tai – yn awr - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter

Lleoliad:   Delyn Committee Room, County Hall, Mold CH7 6NA

Cyswllt:    Maureen Potter 01352 702322
E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cllr Ron Hampson Cadeirydd Yn bresennol
Cllr Amanda Bragg Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Nancy Matthews
Cllr David Cox Committee Member Absennol
Cllr Paul Cunningham Committee Member Yn bresennol
Cllr Peter Curtis Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Ian Dunbar
Cllr Ron Davies Committee Member Yn bresennol
Cllr Rosetta Dolphin Committee Member Yn bresennol
Cllr Jim Falshaw Committee Member Yn bresennol
Cllr George Hardcastle Is-Cadeirydd Yn bresennol
Cllr Ray Hughes Committee Member Absennol
Cllr Hilary Isherwood Committee Member Yn bresennol
Cllr Brian Lloyd Committee Member Yn bresennol
Cllr Mike Reece Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr Gareth Roberts Committee Member Yn bresennol
Cllr Sharon Williams Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Paul Shotton
Cyng Nancy Matthews Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cyng Ian Dunbar Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cyng Paul Shotton Reserve Yn bresennol fel dirprwy