Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 26ain Tachwedd, 2014 10.00 am, (Wedi dod i ben 07/05/15) Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Tai – yn awr - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt:    Sharon Thomas 01352 702324
E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cllr Ron Hampson Cadeirydd Yn bresennol
Cllr Amanda Bragg Committee Member Yn bresennol
Cllr David Cox Committee Member Yn bresennol
Cllr Paul Cunningham Committee Member Yn bresennol
Cllr Peter Curtis Committee Member Yn bresennol
Cllr Ron Davies Committee Member Yn bresennol
Cllr Rosetta Dolphin Committee Member Yn bresennol
Cllr Jim Falshaw Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Alison Halford
Cllr George Hardcastle Vice-Chair Yn bresennol
Cllr Ray Hughes Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr Hilary Isherwood Committee Member Absennol
Cllr Brian Lloyd Committee Member Yn bresennol
Cllr Mike Reece Committee Member Yn bresennol
Cllr Gareth Roberts Committee Member Yn bresennol
Cllr Sharon Williams Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng Alison Halford Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cyng Haydn Bateman Arsyllwr Yn bresennol
Cyng Helen Brown Arsyllwr Yn bresennol
Cyng Adele Davies-Cooke Arsyllwr Yn bresennol