Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 10fed Medi, 2014 10.00 am, (Wedi dod i ben 07/05/15) Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Tai – yn awr - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt:    Sharon Thomas 01352 702324
E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cllr Ron Hampson Cadeirydd Yn bresennol
Cllr Amanda Bragg Committee Member Yn bresennol
Cllr David Cox Committee Member Yn bresennol
Cllr Paul Cunningham Committee Member Yn bresennol
Cllr Peter Curtis Committee Member Yn bresennol
Cllr Ron Davies Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Marion Bateman
Cllr Rosetta Dolphin Committee Member Yn bresennol
Cllr Jim Falshaw Committee Member Yn bresennol
Cllr George Hardcastle Is-Cadeirydd Yn bresennol
Cllr Ray Hughes Committee Member Yn bresennol
Cllr Hilary Isherwood Committee Member Yn bresennol
Cllr Brian Lloyd Committee Member Yn bresennol
Cllr Mike Reece Committee Member Yn bresennol
Cllr Gareth Roberts Committee Member Yn bresennol
Cllr Sharon Williams Committee Member Absennol
Cyng Marion Bateman Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cyng Aaron Shotton Arweinydd Yn bresennol
Cyng Helen Brown Aelod Cabinet Yn bresennol
Cyng Bernie Attridge Arsyllwr Yn bresennol