Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 9fed Mawrth, 2015 10.30 am, (Wedi dod i ben 07/05/15) Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Proffil Cymunedol a Phartneriaethau – yn awr Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt:    Maureen Potter 01352 702322
E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cllr Brian Dunn Cadeirydd Yn bresennol
Cllr Paul Cunningham Committee Member Yn bresennol
Cllr Chris Dolphin Committee Member Yn bresennol
Cllr Ian Dunbar Committee Member Yn bresennol
Cllr Robin Guest Committee Member Absennol
Cllr Ron Hampson Committee Member Yn bresennol
Cllr Joe Johnson Committee Member Yn bresennol
Cllr Brian Lloyd Committee Member Yn bresennol
Cllr Dave Mackie Committee Member Yn bresennol
Cllr Tony Sharps Committee Member Absennol
Cllr Paul Shotton Committee Member Yn bresennol
Cllr Ian Smith Committee Member Yn bresennol
Cllr Nigel Steele-Mortimer Committee Member Yn bresennol
Cllr David Wisinger Committee Member Ymddiheuriadau
Maureen Potter Secretary Disgwyliedig