Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 20fed Mai, 2015 1.00 pm, Pwyllgor Cynllunio a Rheoli Datblygu

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt:    Tracy Waters 01352 702331
E-bost: tracy.waters@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cllr David Wisinger Cadeirydd Yn bresennol
Cllr Marion Bateman Committee Member Yn bresennol
Cllr Chris Bithell Committee Member Yn bresennol
Cllr Derek Butler Committee Member Yn bresennol
Cllr David Cox Committee Member Yn bresennol
Cllr Ian Dunbar Vice-Chair Yn bresennol
Cllr Carol Ellis Committee Member Yn bresennol
Cllr David Evans Committee Member Absennol
Cllr Alison Halford Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr Ray Hughes Committee Member Yn bresennol
Cllr Christine Jones Committee Member Yn bresennol
Cllr Richard Jones Committee Member Yn bresennol
Cllr Richard Lloyd Committee Member Yn bresennol
Cyng Mike Lowe Committee Member Yn bresennol
Cllr Billy Mullin Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Ron Hampson
Cllr Mike Peers Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Veronica Gay
Cllr Neville Phillips Committee Member Yn bresennol
Cllr Gareth Roberts Committee Member Yn bresennol
Cllr David Roney Committee Member Yn bresennol
Cllr Owen Thomas Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Jim Falshaw
Cyng Jim Falshaw Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cyng Veronica Gay Reserve Yn bresennol
Cyng Ron Hampson Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cyng Peter Curtis Aelod Lleol Yn bresennol