Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 25ain Chwefror, 2015 1.00 pm, Pwyllgor Cynllunio a Rheoli Datblygu

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt:    Tracy Waters 01352 702331
E-bost: tracy.waters@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cllr David Wisinger Cadeirydd Yn bresennol
Cllr Marion Bateman Committee Member Yn bresennol
Cllr Chris Bithell Committee Member Yn bresennol
Cllr Derek Butler Committee Member Yn bresennol
Cllr David Cox Committee Member Yn bresennol
Cllr Ian Dunbar Vice-Chair Yn bresennol
Cllr Carol Ellis Committee Member Yn bresennol
Cllr David Evans Committee Member Absennol
Cllr Alison Halford Committee Member Yn bresennol
Cllr Ray Hughes Committee Member Yn bresennol
Cllr Christine Jones Committee Member Yn bresennol
Cllr Richard Jones Committee Member Absennol
Cllr Richard Lloyd Committee Member Yn bresennol
Cllr Billy Mullin Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Mike Lowe
Cllr Mike Peers Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Veronica Gay
Cllr Neville Phillips Committee Member Yn bresennol
Cllr Mike Reece Committee Member Yn bresennol
Cllr Gareth Roberts Committee Member Yn bresennol
Cllr David Roney Committee Member Yn bresennol
Cllr Carolyn Thomas Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Brian Lloyd
Cllr Owen Thomas Committee Member Absennol
Cyng Veronica Gay Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cyng Brian Lloyd Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cyng Mike Lowe Reserve Yn bresennol
Cyng Haydn Bateman Arsyllwr Yn bresennol