Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 28ain Ebrill, 2014 2.00 pm, (Wedi dod i ben) Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Tai a’r Amgylchedd ar y Cyd

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt:    Tracy Waters 01352 702331
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cllr Haydn Bateman Committee Member Yn bresennol
Cllr Amanda Bragg Committee Member Yn bresennol
Cllr David Cox Committee Member Yn bresennol
Cllr Peter Curtis Committee Member Yn bresennol
Cllr Ron Davies Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr Glenys Diskin Committee Member Absennol
Cllr Chris Dolphin Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr Rosetta Dolphin Committee Member Yn bresennol
Cllr Ian Dunbar Committee Member Yn bresennol
Cllr David Evans Committee Member Absennol
Cllr Jim Falshaw Committee Member Yn bresennol
Cllr Veronica Gay Committee Member Yn bresennol
Cllr Ron Hampson Committee Member Yn bresennol
Cllr George Hardcastle Committee Member Yn bresennol
Cllr Cindy Hinds Committee Member Yn bresennol
Cllr Ray Hughes Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr Hilary Isherwood Committee Member Absennol
Cllr Joe Johnson Committee Member Absennol
Cllr Colin Legg Committee Member Absennol
Cllr Brian Lloyd Committee Member Yn bresennol
Cllr Nancy Matthews Committee Member Yn bresennol
Cllr Ann Minshull Committee Member Absennol
Cllr Mike Reece Committee Member Yn bresennol
Cllr Gareth Roberts Committee Member Yn bresennol
Cllr Paul Shotton Committee Member Yn bresennol
Cllr Carolyn Thomas Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr Sharon Williams Committee Member Absennol
Cllr Matt Wright Committee Member Yn bresennol
Cyng Helen Brown Aelod Cabinet Yn bresennol
Cyng Chris Bithell County Councillor Yn bresennol
Cyng Kevin Jones County Councillor Yn bresennol