Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 26ain Mawrth, 2014 2.00 pm, Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Lleoliad:   Delyn Committee Room

Cyswllt:    Maureen Potter 01352 702322
E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cllr Robin Guest Chairman Yn bresennol
Cllr Chris Bithell Committee Member Yn bresennol
Cllr Clive Carver Committee Member Yn bresennol
Cllr David Cox Committee Member Yn bresennol
Cllr Glenys Diskin Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr Ian Dunbar Committee Member Yn bresennol
Cllr David Evans Committee Member Yn bresennol
Cllr Veronica Gay Committee Member Yn bresennol
Cllr Ron Hampson Committee Member Yn bresennol
Cllr George Hardcastle Committee Member Yn bresennol
Cllr Joe Johnson Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Glyn Banks
Cllr Rita Johnson Committee Member Absennol
Cyng Glyn Banks Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cllr Dave Mackie Committee Member Yn bresennol
Cllr Tim Newhouse Committee Member Yn bresennol
Cllr Neville Phillips Committee Member Yn bresennol
Cllr Ian Roberts Committee Member Absennol
Cllr Tony Sharps Committee Member Absennol
Cllr Paul Shotton Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr Nigel Steele-Mortimer Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr Owen Thomas Committee Member Yn bresennol
Cllr Arnold Woolley Dip.IM, MCMI Committee Member Yn bresennol
Maureen Potter Secretary Disgwyliedig