Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 6ed Mehefin, 2013 2.00 pm, (Wedi dod i ben 07/05/15) Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Dysgu Gydol Oes – yn awr - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg a Phobl Ifanc

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt:    Maureen Potter 01352 702322
E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cllr Marion Bateman Committee Member Yn bresennol
Cllr Amanda Bragg Committee Member Yn bresennol
Cllr Adele Davies-Cooke Committee Member Yn bresennol
Cllr Ian Dunbar Committee Member Yn bresennol
Cllr Ron Hampson Committee Member Yn bresennol
Cllr Colin Legg Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Mike Peers
Cllr Phil Lightfoot Committee Member Yn bresennol
Cllr Dave Mackie Committee Member Yn bresennol
Cllr Nancy Matthews Committee Member Yn bresennol
Cllr Ann Minshull Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Mike Reece
Cllr Ian Roberts Chairman Yn bresennol
Cllr Paul Shotton Committee Member Yn bresennol
Cllr Nigel Steele-Mortimer Committee Member Yn bresennol
Cllr David Williams Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Patrick Heesom
Carole Burgess Committee Member Yn bresennol
David Hytch Committee Member Yn bresennol
Rita Price Committee Member Yn bresennol
Rebecca Stark Committee Member Ymddiheuriadau
Stephanie Williams Committee Member Yn bresennol
Cyng Patrick Heesom Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cyng Mike Peers Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cyng Mike Reece Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Cyng Chris Bithell Aelod Cabinet Yn bresennol