Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 24ain Gorffennaf, 2014 2.00 pm, (Wedi dod i ben 07/05/15) Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Dysgu Gydol Oes – yn awr - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg a Phobl Ifanc

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt:    Maureen Potter 01352 702322
E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cllr Ian Roberts Cadeirydd Yn bresennol
Cllr Marion Bateman Committee Member Yn bresennol
Cllr Amanda Bragg Committee Member Yn bresennol
Cllr Adele Davies-Cooke Committee Member Yn bresennol
Cllr Ian Dunbar Committee Member Yn bresennol
Cllr Ron Hampson Committee Member Absennol
Cllr Colin Legg Committee Member Yn bresennol
Cllr Phil Lightfoot Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr Mike Lowe Committee Member Yn bresennol
Cllr Dave Mackie Committee Member Yn bresennol
Cllr Nancy Matthews Committee Member Yn bresennol
Cllr Paul Shotton Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr Nigel Steele-Mortimer Committee Member Yn bresennol
Cllr Carolyn Thomas Committee Member Yn bresennol
Janine Beggan Committee Member Absennol
David Hytch Committee Member Ymddiheuriadau
Rita Price Committee Member Yn bresennol
Rebecca Stark Committee Member Yn bresennol
Rev. John Thelwell Committee Member Yn bresennol
Maureen Potter Secretary Disgwyliedig