Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 19eg Mehefin, 2014 2.00 pm, (Wedi dod i ben 07/05/15) Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Dysgu Gydol Oes – yn awr - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg a Phobl Ifanc

Lleoliad:   Delyn Committeee Room, County Hall, Mold CH7 6NA

Cyswllt:    Maureen Potter 01352 702322
E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cllr Ian Roberts Cadeirydd Yn bresennol
Cllr Marion Bateman Committee Member Yn bresennol
Cllr Amanda Bragg Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr Adele Davies-Cooke Committee Member Yn bresennol
Cllr Ian Dunbar Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr Ron Hampson Committee Member Yn bresennol
Cllr Colin Legg Committee Member Yn bresennol
Cllr Phil Lightfoot Committee Member Yn bresennol
Cllr Mike Lowe Committee Member Yn bresennol
Cllr Dave Mackie Committee Member Yn bresennol
Cllr Nancy Matthews Committee Member Yn bresennol
Cllr Paul Shotton Committee Member Yn bresennol
Cllr Nigel Steele-Mortimer Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr Carolyn Thomas Committee Member Ymddiheuriadau
Janine Beggan Committee Member Yn bresennol
David Hytch Committee Member Yn bresennol
Rita Price Committee Member Yn bresennol
Rebecca Stark Committee Member Ymddiheuriadau
Rev. John Thelwell Committee Member Yn bresennol
Maureen Potter Secretary Disgwyliedig