Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 21ain Mai, 2014 10.00 am, (Wedi dod i ben 07/05/15) Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Tai – yn awr - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Clwyd, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt:    Tracy Waters 01352 702331
E-bost: tracy.waters@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cllr Ron Hampson Chairman Yn bresennol
Cllr Amanda Bragg Committee Member Yn bresennol
Cllr David Cox Committee Member Yn bresennol
Cllr Peter Curtis Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Ian Dunbar
Cllr Ron Davies Committee Member Yn bresennol
Cllr Glenys Diskin Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr Marion Bateman
Cllr Rosetta Dolphin Committee Member Yn bresennol
Cllr Jim Falshaw Committee Member Yn bresennol
Cllr George Hardcastle Is-Cadeirydd Yn bresennol
Cllr Ray Hughes Committee Member Yn bresennol
Cllr Hilary Isherwood Committee Member Yn bresennol
Cllr Brian Lloyd Committee Member Yn bresennol
Cllr Mike Reece Committee Member Yn bresennol
Cllr Gareth Roberts Committee Member Yn bresennol
Cllr Sharon Williams Committee Member Yn bresennol
Cyng Marion Bateman Reserve Yn bresennol
Cyng Ian Dunbar Reserve Yn bresennol