Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 16eg Ebrill, 2014 10.00 am, (Wedi dod i ben 07/05/15) Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Tai – yn awr - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt:    Sharon Thomas 01352 702324
E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cllr Ron Hampson Chairman Yn bresennol
Cllr Amanda Bragg Committee Member Yn bresennol
Cllr David Cox Committee Member Yn bresennol
Cllr Peter Curtis Committee Member Yn bresennol
Cllr Ron Davies Committee Member Yn bresennol
Cllr Glenys Diskin Committee Member Absennol
Cllr Rosetta Dolphin Committee Member Yn bresennol
Cllr Jim Falshaw Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr George Hardcastle Is-Cadeirydd Yn bresennol
Cllr Ray Hughes Committee Member Yn bresennol
Cllr Hilary Isherwood Committee Member Yn bresennol
Cllr Brian Lloyd Committee Member Yn bresennol
Cllr Mike Reece Committee Member Yn bresennol
Cllr Gareth Roberts Committee Member Yn bresennol
Cllr Sharon Williams Committee Member Absennol
Cyng Helen Brown Aelod Cabinet Yn bresennol