Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 18fed Ebrill, 2012 10.00 am, Cyfarfod Arbennig o’r Pwyllgor Cynllunio a Rheoli Datblygu

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt:    Tracy Waters 01352 702331
E-bost: tracy.waters@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cllr Alison Halford Cadeirydd Yn bresennol
Cllr Patrick Heesom Vice-Chair Yn bresennol
Cllr Bernie Attridge Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr Haydn Bateman Committee Member Yn bresennol
Cllr Chris Bithell Committee Member Yn bresennol
Cllr David Cox Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr Jim Falshaw Committee Member Yn bresennol
Cllr Veronica Gay Committee Member Yn bresennol
Cllr Fred Gillmore Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr Ray Hughes Committee Member Yn bresennol
Cllr Grenville James Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr Christine Jones Committee Member Yn bresennol
Cllr Richard Jones Committee Member Disgwyliedig
Cllr Dave Mackie Committee Member Yn bresennol
Cllr Billy Mullin Committee Member Yn bresennol
Cllr Mike Peers Committee Member Yn bresennol
Cllr Neville Phillips Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr Gareth Roberts Committee Member Yn bresennol
Cllr Carolyn Thomas Committee Member Yn bresennol
Cllr Owen Thomas Committee Member Yn bresennol
Cllr David Wisinger Committee Member Yn bresennol