Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 3ydd Gorffennaf, 2013 2.00 pm, SACRE Sir y Fflint

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Clwyd, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt:    Tracy Waters 01352 702331
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cllr Chris Bithell Committee Member Yn bresennol
Cllr Adele Davies-Cooke Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr Hilary Isherwood Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr Colin Legg Committee Member Yn bresennol
Cllr Dave Mackie Committee Member Yn bresennol
Cllr Nigel Steele-Mortimer Committee Member Yn bresennol
Cllr Carolyn Thomas Committee Member Yn bresennol
Helen Hughes Committee Member Absennol
Rita Price Committee Member Absennol
Dawn Westaway Committee Member Absennol
Yvonne Barker Committee Member Ymddiheuriadau
Ron Keating Committee Member Yn bresennol
Lynne Harkin Committee Member Absennol
Dora Jones Committee Member Yn bresennol
Gareth Wyn Jones Committee Member Ymddiheuriadau
Huw E Jones Committee Member Absennol
Margaret Madoc Jones Committee Member Ymddiheuriadau
Sue Jones Committee Member Ymddiheuriadau
Delyth McIntyre Committee Member Ymddiheuriadau
Huw Powell-Davies Committee Member Yn bresennol
Paula Walsh Committee Member Absennol
Dan Morgan Committee Member Absennol
Philip Lord Officer Disgwyliedig