Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 27ain Mawrth, 2012 9.30 am, (Wedi dod i ben) Gweithredol

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Clwyd, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt:    Nicola Gittins 01352 702345
E-bost: nicola.gittins@flintshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cllr Arnold Woolley Arweinydd Yn bresennol
Cllr Tony Sharps Dirprwy Arweinydd Yn bresennol
Cllr Helen Brown Committee Member Yn bresennol
Cllr Carol Ellis Committee Member Yn bresennol
Cllr Dennis Hutchinson Committee Member Yn bresennol
Cllr Nancy Matthews Committee Member Yn bresennol
Cllr Neville Phillips Committee Member Yn bresennol
Cllr Nigel Steele-Mortimer Committee Member Yn bresennol
Cllr Matt Wright Committee Member Yn bresennol
Cyng Bernie Attridge Arsyllwr Yn bresennol
Cyng Dave Mackie Arsyllwr Yn bresennol