Canlyniadau'r etholiad

Most recent elections:

Assembly (Constituency) / Cynulliad (Geltholaeth)

Assembly (Regional) / Cynulliad (Rhanbarthol)

Flintshire County Council / Cyngor Sir Y Fflint

Parliamentary / Seneddol

Police & Crime Commissioner / Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd

Town and Community Council / Cyngor Tref a Chymuned