Canlyniadau'r etholiad

Most recent elections:

Town and Community Council / Cyngor Tref a Chymuned