Cynllun gwaith i'r dyfodol

June 2023 to November 2023  (01/06/2023 i 30/11/2023)

Eitemau'r cynllun
Rhif eitem

Mehefin

1.

Forward Work Programme and Action Tracking (S&HC OSC)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Penderfyniad:   8 Meh 2023

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 04/01/2023

2.

North East Wales Community Equipment Service (NEWCES)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Penderfyniad:   8 Meh 2023

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 28/03/2023

3.

Update on Occupational Therapy Services

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Penderfyniad:   8 Meh 2023

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 28/03/2023

4.

Early Help and Intervention in Children’s Services

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Penderfyniad:   8 Meh 2023

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 01/06/2023

5.

Social Services Annual Report

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Penderfyniad:   8 Meh 2023

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 22/02/2023

6.

Forward Work Programme and Action Tracking (E&E OSC)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Penderfyniad:   13 Meh 2023

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 04/01/2023

7.

Welsh Government Deposit Return Scheme

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Penderfyniad:   13 Meh 2023

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 01/06/2023

8.

Audit Wales Review of Commissioning Older People's Care Home Placements by North Wales Councils and Betsi Cadwaladr University Health Board

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Penderfyniad:   14 Meh 2023

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 16/05/2023

9.

Estyn Inspection of Adult Community Learning (ACL) within the North East Wales Adult Community Learning Partnership

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Penderfyniad:   14 Meh 2023

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 24/03/2023

10.

Annual Governance Statement 2022/23

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Penderfyniad:   14 Meh 2023

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 16/05/2023

11.

Annual Audit Summary for Flintshire County Council 2023

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Penderfyniad:   14 Meh 2023

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 07/03/2023

12.

Risk Management Update

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Penderfyniad:   14 Meh 2023

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 04/01/2023

13.

Internal Audit Charter

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Penderfyniad:   14 Meh 2023

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 04/01/2023

14.

Internal Audit Annual Report 2022/23

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Penderfyniad:   14 Meh 2023

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 16/05/2023

15.

Internal Audit Progress Report

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Penderfyniad:   14 Meh 2023

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 16/05/2023

16.

Action Tracking

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Penderfyniad:   14 Meh 2023

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 16/05/2023

17.

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Penderfyniad:   14 Meh 2023

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 16/05/2023

18.

Governance and Audit Committee Self-Assessment - Action Plan New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Penderfyniad:   14 Meh 2023

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 06/06/2023

19.

Cyber Resilience New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Penderfyniad:   14 Meh 2023

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 06/06/2023

20.

Forward Work Programme and Action Tracking (C&H OSC)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned a Tai

Penderfyniad:   14 Meh 2023

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 04/01/2023

21.

Void Management

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned a Tai

Penderfyniad:   14 Meh 2023

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 11/04/2023

22.

Communal Heating Charges 2023/24

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned a Tai

Penderfyniad:   14 Meh 2023

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 24/03/2023

23.

Flintshire Connects Annual Report

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   20 Meh 2023

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 11/10/2022

24.

Appointment of Local Authority Governors in Schools

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   20 Meh 2023

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 01/06/2023

25.

Welsh Language Annual Monitoring Report 2022/23

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   20 Meh 2023

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 16/05/2023

26.

Commercial Rent Write Off

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   20 Meh 2023

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 01/06/2023

27.

Communal Heating Charges 2023/24

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   20 Meh 2023

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 01/06/2023

28.

Social Services Director’s Annual Report New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   20 Meh 2023

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 06/06/2023

29.

Draft Statement of Gambling Policy Review

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cyngor Sir y Fflint

Penderfyniad:   20 Meh 2023

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 22/02/2023

30.

Adoption of Skin Piercing Byelaws

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cyngor Sir y Fflint

Angen penderfyniad:   20 Meh 2023

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 01/06/2023

31.

Council Plan 2023-28

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cyngor Sir y Fflint

Penderfyniad:   20 Meh 2023

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 01/06/2023

32.

Flintshire and Wrexham Public Services Board (PSB) Well-being Plan 2023-28

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cyngor Sir y Fflint

Angen penderfyniad:   20 Meh 2023

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 01/06/2023

33.

Help and Support for Looked after Children and Care Leavers

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cyd-Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Penderfyniad:   29 Meh 2023

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 01/06/2023

34.

Supporting Refugees in Schools

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cyd-Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Penderfyniad:   29 Meh 2023

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 01/06/2023

35.

Looked After Children in Flintshire

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cyd-Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Penderfyniad:   29 Meh 2023

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 01/06/2023

36.

Additional Learning Needs and Education Tribunal (Wales) Act 2018

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cyd-Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Penderfyniad:   29 Meh 2023

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 01/06/2023

37.

Safeguarding in Education including Internet Safety and Social Media

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cyd-Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Penderfyniad:   29 Meh 2023

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 01/06/2023

Gorffennaf

38.

Forward Work Programme and Action Tracking (E&E OSC)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Penderfyniad:   11 Gorff 2023

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 07/02/2023

39.

Food Service Plan New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Penderfyniad:   11 Gorff 2023

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 30/06/2023

40.

FCC Social Enterprise Update Report

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Penderfyniad:   14 Tach 2023

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 22/02/2023

41.

Access Barrier Review – Wales Coast Path

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Penderfyniad:   11 Gorff 2023

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 01/06/2023

42.

End of Year Performance Monitoring Report

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Penderfyniad:   11 Gorff 2023

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 24/03/2023

43.

Forward Work Programme and Action Tracking (C&H OSC)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned a Tai

Penderfyniad:   12 Gorff 2023

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 07/02/2023

44.

Housing Management Policy

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned a Tai

Penderfyniad:   12 Gorff 2023

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 24/03/2023

45.

Anti-Social Behaviour

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned a Tai

Penderfyniad:   12 Gorff 2023

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 24/03/2023

46.

Welfare Reform Update /Housing Rent Income

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 24/03/2023

47.

End of Year Performance Monitoring Report

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned a Tai

Penderfyniad:   12 Gorff 2023

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 24/03/2023

48.

Void Management

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned a Tai

Penderfyniad:   12 Gorff 2023

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 11/04/2023

49.

Action Tracking

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Penderfyniad:   13 Gorff 2023

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 07/02/2023

50.

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Penderfyniad:   13 Gorff 2023

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 07/02/2023

51.

Annual Review of Fees and Charges 2023 New!

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 30/06/2023

52.

Medium Term Financial Strategy and Budget 2024/25

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Penderfyniad:   13 Gorff 2023

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 01/06/2023

53.

Revenue Budget Monitoring 2022/23 (outturn) and Capital Programme Monitoring 2022/23 (outturn)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Penderfyniad:   13 Gorff 2023

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 01/06/2023

54.

Revenue Budget Monitoring 2023/24 (Interim)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Penderfyniad:   13 Gorff 2023

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 01/06/2023

55.

Council Tax Discretionary (s13a) Discounts/Write Offs

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Penderfyniad:   13 Gorff 2023

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 01/06/2023

56.

Council Plan 2022-23 Year-End Performance

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Penderfyniad:   14 Medi 2023

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 24/03/2023

57.

Joint Funded Care Packages - Update Report

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Penderfyniad:   13 Gorff 2023

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 16/05/2023

58.

Delivering public services in the 21st century: Shared Services New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Penderfyniad:   13 Gorff 2023

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 30/06/2023

59.

Forward Work Programme and Action Tracking (EY&C OSC)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

Angen penderfyniad:   13 Gorff 2023

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 07/02/2023

60.

Flintshire Youth Justice Service Youth Justice Plan 2023-2026 New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

Angen penderfyniad:   13 Gorff 2023

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 30/06/2023

61.

School IT New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

Angen penderfyniad:   13 Gorff 2023

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 30/06/2023

62.

Healthy Schools Programme New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

Angen penderfyniad:   13 Gorff 2023

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 30/06/2023

63.

School Meals Service New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

Angen penderfyniad:   13 Gorff 2023

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 30/06/2023

64.

Estyn Inspection of Adult Community Learning (ACL) within the North East Wales Adult Community Learning Partnership New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

Angen penderfyniad:   13 Gorff 2023

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 30/06/2023

65.

Council Plan 2022-23 Year-End Performance (EY&C OSC)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

Angen penderfyniad:   13 Gorff 2023

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 24/03/2023

66.

Medium Term Financial Strategy - Budget 2024/25

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   18 Gorff 2023

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 01/06/2023

67.

Annual Performance Report 2022/23

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   18 Gorff 2023

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 03/05/2023

68.

Business Rates - Write Offs

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   18 Gorff 2023

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 01/06/2023

69.

Revenue budget monitoring 2023/24 (Interim)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   18 Gorff 2023

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 01/06/2023

70.

Revenue Budget Monitoring Report 2022/23 (Final Outturn)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   18 Gorff 2023

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 01/06/2023

71.

Access Barrier Review – Wales Coast Path

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   18 Gorff 2023

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 01/06/2023

72.

Food Service Plan 2023-24 for Flintshire County Council

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   18 Gorff 2023

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 01/06/2023

73.

Adoption of Local Toilet Strategy

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   18 Gorff 2023

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 03/05/2023

74.

Welsh Government Consultation – Business Rates Improvement Rates Relief

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   18 Gorff 2023

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 01/06/2023

75.

Renewal of the North Wales Construction Partnership Framework New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   18 Gorff 2023

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 30/06/2023

76.

Annual Review of Fees and Charges 2023 New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   18 Gorff 2023

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 30/06/2023

77.

Budget 2024/25 MTFS New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   18 Gorff 2023

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 30/06/2023

78.

Annual Social Services Report

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   18 Gorff 2023

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 07/03/2023

79.

Prudential Indicators - Actuals 2022/23

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   18 Gorff 2023

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 11/04/2023

80.

Tri Ffordd and Growing Places Re-location Project (Maes Gwern Development)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   18 Gorff 2023

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 01/09/2022

81.

Capital Programme Monitoring 2022/23 (Outturn) New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   18 Gorff 2023

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 30/06/2023

82.

Forward Work Programme and Action Tracking (S&HC OSC)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Penderfyniad:   20 Gorff 2023

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 07/02/2023

83.

Childcare Sufficiency Assessment (CSA) 2022 – 26 - Annual Update New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Penderfyniad:   20 Gorff 2023

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 30/06/2023

84.

C2A Update (to inc. Arosfa additional placements) New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Penderfyniad:   7 Medi 2023

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 30/06/2023

85.

Council Plan 2022-23 Year-End Performance (S&HC OSC)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Penderfyniad:   20 Gorff 2023

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 24/03/2023

86.

Treasury Management Annual Report 2022/23 and Treasury Management Update Q1 2023/24

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Penderfyniad:   26 Gorff 2023

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 16/05/2023

87.

Supplementary Financial Information to Draft Statement of Accounts 2022/23

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Penderfyniad:   26 Gorff 2023

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 16/05/2023

88.

Draft Statement of Accounts 2022/23

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Penderfyniad:   26 Gorff 2023

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 16/05/2023

89.

Certification of Grants and Returns 2021/22

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Penderfyniad:   26 Gorff 2023

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 16/05/2023

90.

Audit Wales 2023 Audit Plan

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 07/03/2023

Awst

Medi

91.

Ultra Low Emission Vehicle Transition Plan New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Angen penderfyniad:   10 Hyd 2023

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 30/06/2023

92.

Temporary Accommodation Audit Update

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned a Tai

Penderfyniad:   11 Hyd 2023

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 08/03/2022

93.

Action Tracking

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Penderfyniad:   14 Medi 2023

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 04/01/2023

94.

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Penderfyniad:   14 Medi 2023

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 04/01/2023

95.

Committee Sizes and Political Balance New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cyngor Sir y Fflint

Angen penderfyniad:   6 Rhag 2023

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 06/06/2023

Hydref

96.

Rolling Review of the Employees Code of Conduct New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cyngor Sir y Fflint

Angen penderfyniad:   24 Hyd 2023

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 30/06/2023

Tachwedd

97.

Council Tax Base for 2024/25 New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   21 Tach 2023

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 30/06/2023