Cynllun gwaith i'r dyfodol

March 2020 to August 2020  (01/03/2020 i 31/08/2020)

Eitemau'r cynllun
Rhif eitem

Mawrth

1.

Complaint made to the Public Services Ombudsman for Wales

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Penderfyniad:   10 Maw 2020

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 31/01/2020

2.

Quarter 3 Council Plan 2019/20 Monitoring Report

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Penderfyniad:   10 Maw 2020

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 16/10/2019

3.

Waste Permitting and Data Flow

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Penderfyniad:   10 Maw 2020

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 31/01/2020

4.

Update on Garden Waste charges in Flintshire

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Penderfyniad:   10 Maw 2020

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 31/01/2020

5.

Forward Work Programme and Action Tracking

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Penderfyniad:   10 Maw 2020

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 16/10/2019

6.

Quarter 3 Council Plan 2019/20 Monitoring Report

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter

Penderfyniad:   11 Maw 2020

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 16/10/2019

7.

Town Centre Regeneration Update

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter

Penderfyniad:   11 Maw 2020

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 20/11/2019

8.

Forward Work Programme and Action Tracking

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter

Penderfyniad:   11 Maw 2020

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 16/10/2019

9.

Tenancy Management Policy

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter

Penderfyniad:   11 Maw 2020

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 05/03/2020

10.

Flintshire in Business Update

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter

Penderfyniad:   11 Maw 2020

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 20/11/2019

11.

Risk Management Framework

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Penderfyniad:   12 Maw 2020

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 05/03/2020

12.

Revenue Budget Monitoring 2019/20 (Month 10)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Penderfyniad:   12 Maw 2020

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 16/10/2019

13.

Action Tracking

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Penderfyniad:   12 Maw 2020

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 16/10/2019

14.

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Penderfyniad:   12 Maw 2020

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 16/10/2019

15.

Quarter 3 Council Plan 2019/20 Monitoring Report

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol

Penderfyniad:   16 Maw 2020

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 16/10/2019

16.

Update report on Hwb Cyfle

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol

Penderfyniad:   16 Maw 2020

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 02/01/2020

17.

NEWydd Business Plan

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol

Penderfyniad:   16 Maw 2020

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 05/03/2020

Explanation of anticipated restriction:
The report contains commercially sensitive information belonging to a third party and the public interest in not revealing the information outweighs the public interest in revealing the information.

Mae'r adroddiad yn cynnwys gwybodaeth fasnachol sensitif sy'n perthyn i drydydd parti ac mae budd y cyhoedd o beidio â datgelu'r wybodaeth yn bwysicach na budd y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth.

18.

Forward Work Programme and Action Tracking (OC)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol

Penderfyniad:   16 Maw 2020

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 16/10/2019

19.

Strategic Equality plan 2020/24

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   17 Maw 2020

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 05/03/2020

20.

Town Centre Regeneration Update

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   17 Maw 2020

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 05/03/2020

21.

School Modernisation – 21st Century Schools Capital Programme

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   17 Maw 2020

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 09/03/2020

22.

School Modernisation - The School Standards and Organisation (Wales) Act 2013 - Lixwm School Re-designation

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   17 Maw 2020

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 05/03/2020

23.

School Admission Arrangements 2021/22

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   17 Maw 2020

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 02/01/2020

24.

Revenue Budget Monitoring 2019/20 (Month 10)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   17 Maw 2020

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 02/01/2020

25.

North East Wales Homes Limited

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   17 Maw 2020

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 05/03/2020

26.

Fly Tipping and Household Duty of Care Enforcement

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   17 Maw 2020

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 09/03/2020

27.

Domestic Energy Programmes

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   17 Maw 2020

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 05/03/2020

28.

Quarter 3 Council Plan 2019/20 Monitoring Report

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid

Angen penderfyniad:   19 Maw 2020

Notice of proposed decision first published: 16/10/2019

29.

Digital Projects in Schools

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid

Angen penderfyniad:   19 Maw 2020

Notice of proposed decision first published: 05/03/2020

30.

Child Poverty

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid

Angen penderfyniad:   19 Maw 2020

Notice of proposed decision first published: 20/11/2019

31.

Learner Outcomes

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid

Angen penderfyniad:   19 Maw 2020

Notice of proposed decision first published: 05/03/2020

32.

School Modernisation

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid

Angen penderfyniad:   19 Maw 2020

Notice of proposed decision first published: 02/01/2020

33.

Forward Work Programme and Action Tracking (E &Y)

Notice of proposed decision first published: 16/10/2019

34.

Quarter 3 Council Plan 2019/20 Monitoring Report

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Angen penderfyniad:   26 Maw 2020

Notice of proposed decision first published: 16/10/2019

35.

Forward Work Programme and Action Tracking (S & H)

Notice of proposed decision first published: 16/10/2019

Ebrill

36.

Provision of MOTs and other Commercial Opportunities

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Angen penderfyniad:   7 Ebr 2020

Notice of proposed decision first published: 31/01/2020

37.

Forward Work Programme and Action Tracking

Notice of proposed decision first published: 01/11/2019

38.

Revenue Budget Monitoring Reports 2019/20 (Month 11)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Angen penderfyniad:   9 Ebr 2020

Notice of proposed decision first published: 01/11/2019

39.

Action Tracking

Notice of proposed decision first published: 01/11/2019

40.

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

Notice of proposed decision first published: 01/11/2019

41.

Consultation on Charitable Rates Relief for Schools and Hospitals

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Aelod Cabinet Llywodraethu a Gwasanaethau Corfforaethol gan gynnwys Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau Dynol

Penderfyniad:   12 Mai 2020

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 19/03/2020

42.

Business Rates – Write Offs

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Aelod Cabinet Llywodraethu a Gwasanaethau Corfforaethol gan gynnwys Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau Dynol

Penderfyniad:   14 Ebr 2020

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 19/03/2020

43.

Sale of Newtech Square, Deeside Business Park, Deeside, CH5 2NT New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Penderfyniadau Aelodau Cabinet Unigol, Aelod Cabinet Llywodraethu a Gwasanaethau Corfforaethol gan gynnwys Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau Dynol

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 06/04/2020

44.

Sale of Land at Hope Hall Farm, Hope New!

Notice of proposed decision first published: 06/04/2020

45.

Independent Affordable Housing Supply Review

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   14 Ebr 2020

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 19/09/2019

46.

NEWydd Business Plan

Notice of proposed decision first published: 05/03/2020

47.

Review of Non-statutory Registration Fees

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   14 Ebr 2020

Notice of proposed decision first published: 05/03/2020

48.

Flintshire Public Services Board: Well-being Plan for Flintshire 2017 – 2023 – Annual Report

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   14 Ebr 2020

Notice of proposed decision first published: 06/04/2020

49.

Proposal to Create a Shared Legal Safeguarding Service for Child Care

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   14 Ebr 2020

Notice of proposed decision first published: 19/03/2020

50.

Revenue Budget Monitoring 2019/20 (Month 11)

Notice of proposed decision first published: 02/01/2020

51.

Community Benefit

Notice of proposed decision first published: 02/01/2020

52.

Forward Work Programme and Action Tracking (C & E)

Notice of proposed decision first published: 05/03/2020

Mai

53.

Effect of roadworks by utilities and dropped kerbs policy and practices.

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Angen penderfyniad:   4 Mai 2020

Notice of proposed decision first published: 31/01/2020

54.

Fleet Electrification

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Angen penderfyniad:   4 Mai 2020

Notice of proposed decision first published: 02/01/2020

55.

The Maintenance of Water Courses and Ditches

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Angen penderfyniad:   4 Mai 2020

Notice of proposed decision first published: 05/03/2020

56.

Overview of the joint working between Environmental Health and Pest Control

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Angen penderfyniad:   4 Mai 2020

Notice of proposed decision first published: 31/01/2020

57.

Forward Work Programme and Action Tracking

Notice of proposed decision first published: 05/03/2020

58.

Action Tracking

Notice of proposed decision first published: 28/11/2019

59.

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

Notice of proposed decision first published: 28/11/2019

60.

Approval of Responses to Deposit LDP Consultation Comments, and Agreement to submit the Plan for Examination

Notice of proposed decision first published: 06/04/2020

61.

Introducting charging for disability specialist residential colleges

Notice of proposed decision first published: 06/04/2020

62.

Forward Work Programme and Action Tracking (E &Y)

Notice of proposed decision first published: 05/03/2020

63.

Forward Work Programme and Action Tracking (S & H)

Notice of proposed decision first published: 02/01/2020

Mehefin

64.

Internal Audit Progress Report

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Archwilio

Penderfyniad:   18 Tach 2020

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 05/03/2020

65.

Action Tracking

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Archwilio

Penderfyniad:   9 Medi 2020

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 05/03/2020

66.

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Archwilio

Penderfyniad:   9 Medi 2020

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 05/03/2020

67.

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

Notice of proposed decision first published: 05/03/2020

68.

Audit Committee Action Tracking

Notice of proposed decision first published: 05/03/2020

69.

Internal Audit Progress Report 2019/20

Notice of proposed decision first published: 05/03/2020

70.

Public Sector Internal Audit Standards

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Archwilio

Penderfyniad:   9 Medi 2020

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 05/03/2020

71.

Internal Audit Strategic Plan

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Archwilio

Penderfyniad:   9 Medi 2020

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 05/03/2020

72.

Certification of Grants and Returns 2018/19

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Archwilio

Penderfyniad:   9 Medi 2020

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 05/03/2020

73.

Wales Audit Office (WAO) Audit Plan 2020

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Archwilio

Penderfyniad:   9 Medi 2020

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 05/03/2020

74.

External Regulation Assurance

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Archwilio

Penderfyniad:   9 Medi 2020

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 05/03/2020

75.

Treasury Management Quarter 4 Update 2019/20

Notice of proposed decision first published: 02/01/2020

76.

Risk Management Guide

Notice of proposed decision first published: 02/01/2020

77.

Year-end Council Plan Monitoring Report 2019/20

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Angen penderfyniad:   11 Meh 2020

Notice of proposed decision first published: 02/01/2020

78.

Action Tracking

Notice of proposed decision first published: 02/01/2020

79.

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

Notice of proposed decision first published: 02/01/2020

80.

Flintshire Local Development Plan - Update on progress and position with the Plan's timetable

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   16 Meh 2020

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 05/03/2020

81.

Welsh Language Annual Monitoring Report 2019/20

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   16 Meh 2020

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 06/04/2020

82.

Social Services Annual Report

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   16 Meh 2020

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 06/04/2020

83.

Council Plan 2020/21

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   16 Meh 2020

Notice of proposed decision first published: 06/04/2020

84.

North East Wales (NEW) Homes Business Plan 2020/2048

Notice of proposed decision first published: 06/04/2020

85.

Review of Member/Officer Protocol

Notice of proposed decision first published: 05/03/2020

86.

Year-end Council Plan Monitoring Report 2019/20

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter

Angen penderfyniad:   17 Meh 2020

Notice of proposed decision first published: 02/01/2020

87.

Forward Work Programme and Action Tracking (C & E)

Notice of proposed decision first published: 05/03/2020

88.

Year-end Council Plan Monitoring Report 2019/20

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid

Angen penderfyniad:   25 Meh 2020

Notice of proposed decision first published: 02/01/2020

89.

Forward Work Programme and Action Tracking (E &Y)

Notice of proposed decision first published: 05/03/2020

Gorffennaf

90.

Year-end Council Plan Monitoring Report 2019/20

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Angen penderfyniad:   7 Gorff 2020

Notice of proposed decision first published: 31/01/2020

91.

Biodiversity & Ecosystem Resilience Duty Delivery Plan II

Notice of proposed decision first published: 05/03/2020

92.

Forward Work Programme and Action Tracking (Env)

Notice of proposed decision first published: 05/03/2020

93.

Action Tracking (CROSC)

Notice of proposed decision first published: 31/01/2020

94.

Forward Work Programme (Corporate Resources)

Notice of proposed decision first published: 31/01/2020

95.

Prudential Indicators - Actuals 2019/20

Notice of proposed decision first published: 06/04/2020

96.

Capital Programme Monitoring 2019/20 (Outturn)

Notice of proposed decision first published: 06/04/2020

97.

Interim Revenue Budget Monitoring Report 2020/21

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   14 Gorff 2020

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 06/04/2020

98.

Revenue Budget Monitoring 2019/20 (Outturn)

Notice of proposed decision first published: 06/04/2020

99.

Annual Improvement Report 2019/20 Auditor General for Wales

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen penderfyniad:   14 Gorff 2020

Notice of proposed decision first published: 06/04/2020

100.

Joint Procurement Service Annual Report 2019/20

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   15 Rhag 2020

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 06/04/2020

101.

Year-end Council Plan Monitoring Report 2019/20

Notice of proposed decision first published: 31/01/2020

102.

Forward Work Programme and Action Tracking (S & H)

Notice of proposed decision first published: 05/03/2020

Awst