Cynllun gwaith i'r dyfodol

August 2014 to January 2015  (01/08/2014 i 30/01/2015)

Eitemau'r cynllun
Rhif eitem

Awst

Medi

1.

Betsi Cadwaladr University Health Board Update

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Penderfyniad:   4 Medi 2014

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 17/06/2014

2.

Integrated Health and Social Care Action Plan to support individuals with Dementia

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Penderfyniad:   4 Medi 2014

Prif Swyddog:  Lin Hawtin

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 17/06/2014

3.

Flintshire Childcare Sufficiency Assessment 2014-2017 New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Penderfyniad:   4 Medi 2014

Prif Swyddog:  Gill Harrison

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 06/08/2014

4.

Ombudsman's findings regarding Transport Complaint New!

Notice of proposed decision first published: 06/08/2014

5.

Improvement Plan Monitoring Report New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Penderfyniad:   4 Medi 2014

Prif Swyddog:  Janet Kelly

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 12/08/2014

6.

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Penderfyniad:   4 Medi 2014

Prif Swyddog:  Margaret Parry-Jones

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 13/06/2014

7.

Budget Setting & Budgetary Control Arrangements

Notice of proposed decision first published: 30/07/2014

8.

Regional Emergency Planning Service

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  (Wedi dod i ben 07/05/15) Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Proffil Cymunedol a Phartneriaethau – yn awr Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol

Penderfyniad:   8 Medi 2014

Prif Swyddog:  Zoe Bowden

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 30/07/2014

9.

County Forum New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  (Wedi dod i ben 07/05/15) Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Proffil Cymunedol a Phartneriaethau – yn awr Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol

Penderfyniad:   8 Medi 2014

Prif Swyddog:  Zoe Bowden

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 06/08/2014

10.

Regional Emergency Planning Service New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  (Wedi dod i ben 07/05/15) Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Proffil Cymunedol a Phartneriaethau – yn awr Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol

Penderfyniad:   8 Medi 2014

Prif Swyddog:  Zoe Bowden

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 12/08/2014

11.

Improvement Plan Monitoring Report New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  (Wedi dod i ben 07/05/15) Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Proffil Cymunedol a Phartneriaethau – yn awr Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol

Penderfyniad:   8 Medi 2014

Prif Swyddog:  Janet Kelly

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 12/08/2014

12.

Community Profile & Partnerships Forward Work Programme

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  (Wedi dod i ben 07/05/15) Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Proffil Cymunedol a Phartneriaethau – yn awr Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol

Penderfyniad:   8 Medi 2014

Prif Swyddog:  Janet Kelly

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 23/06/2014

13.

Reform of Local Government and the Public Services New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cyngor Sir y Fflint

Penderfyniad:   9 Medi 2014

Prif Swyddog:  Zoe Bowden

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 27/08/2014

14.

Review of Political Balance New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cyngor Sir y Fflint

Penderfyniad:   9 Medi 2014

Prif Swyddog:  Lavinia Stockham

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 06/08/2014

15.

Tenancy Agreement Consultation New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  (Wedi dod i ben 07/05/15) Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Tai – yn awr - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter

Penderfyniad:   10 Medi 2014

Prif Swyddog:  Vera Doyle

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 12/08/2014

16.

Improvement Plan Monitoring Report New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  (Wedi dod i ben 07/05/15) Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Tai – yn awr - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter

Penderfyniad:   10 Medi 2014

Prif Swyddog:  Janet Kelly

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 12/08/2014

17.

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  (Wedi dod i ben 07/05/15) Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Tai – yn awr - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter

Penderfyniad:   10 Medi 2014

Prif Swyddog:  Janet Kelly

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 23/06/2014

18.

Auditor General for Wales: Certificate of Compliance for the Audit of Flintshire County Council’s 2014-15 Improvement Plan

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Penderfyniad:   11 Medi 2014

Prif Swyddog:  Zoe Bowden

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 15/07/2014

19.

CAPITAL PROGRAMME 2013/14 (OUTTURN)

Notice of proposed decision first published: 30/07/2014

20.

Revenue Budget Monitoring 2014/15 (Month 3)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Penderfyniad:   11 Medi 2014

Prif Swyddog:  Sue Ridings

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 05/06/2014

21.

Improvement Plan Monitoring Report New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Penderfyniad:   11 Medi 2014

Prif Swyddog:  Janet Kelly

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 12/08/2014

22.

Corporate Resources Forward Work Programme

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Penderfyniad:   11 Medi 2014

Prif Swyddog:  Janet Kelly

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 23/06/2014

23.

Quarter 1 Improvement Plan Monitoring Report

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   16 Medi 2014

Prif Swyddog:  Neal Cockerton

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 31/07/2014

24.

Annual Report of the Strategic Equality Plan and the Welsh Language Scheme 2013/14 New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   16 Medi 2014

Prif Swyddog:  Neal Cockerton

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 21/08/2014

25.

Auditor General for Wales: Certificate of Compliance for the Audit of Flintshire County Council’s 2014-15 Improvement Plan

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   16 Medi 2014

Prif Swyddog:  Neal Cockerton

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 15/07/2014

26.

CLWYD THEATR CYMRU BUSINESS PLAN

Notice of proposed decision first published: 25/10/2013

27.

Revenue Budget Monitoring 2014/15 (Month 3)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   16 Medi 2014

Prif Swyddog:  Gary Ferguson

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 29/05/2014

28.

Treasury Management Annual Report 2013/14

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   16 Medi 2014

Prif Swyddog:  Gary Ferguson

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 09/06/2014

29.

Strategic Housing and Regeneration Programme New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   16 Medi 2014

Prif Swyddog:  Melville Evans

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 18/08/2014

30.

Superfast Business Wales Exploitation Programme New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   16 Medi 2014

Prif Swyddog:  Rachael Byrne

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 21/08/2014

31.

HRA New Rent Policy for Social Housing Rents and Service Charges New!

Notice of proposed decision first published: 21/08/2014

32.

Food Service Plan 2014-15

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   16 Medi 2014

Prif Swyddog:  Ian Vaughan-Evans

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 12/05/2014

33.

Responses to Consultations at Saltney Ferry Primary School and St. David's High School Saltney New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   16 Medi 2014

Prif Swyddog:  Ian Budd

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 18/08/2014

34.

Prioritisation of Highway Improvement Schemes and Traffic Regulation Order Variations

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Penderfyniad:   17 Medi 2014

Prif Swyddog:  Debbie Betts

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 24/07/2014

35.

12 Month Progress Report Following the Introduction of Civil Parking Enforcement Measures

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Penderfyniad:   22 Hyd 2014

Prif Swyddog:  Debbie Betts

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 24/07/2014

36.

Feedback from Workshop on Changing Times: Helping Flintshire's Town Centres adapt to a changing world New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Penderfyniad:   17 Medi 2014

Prif Swyddog:  Janet Kelly

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 06/08/2014

37.

Improvement Plan Monitoring Report New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Penderfyniad:   22 Hyd 2014

Prif Swyddog:  Janet Kelly

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 12/08/2014

38.

Environment Forward Work Programme

Notice of proposed decision first published: 23/06/2014

39.

Statement of Accounts 2013/14

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Archwilio

Penderfyniad:   24 Medi 2014

Prif Swyddog:  Gary Ferguson

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 09/06/2014

40.

Certification of Grant Claims and Returns 2012/13

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Archwilio

Penderfyniad:   24 Medi 2014

Prif Swyddog:  Gary Ferguson

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 02/07/2014

41.

Improvement Plan 2014-15 Audit - Certificate of Compliance

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Archwilio

Penderfyniad:   24 Medi 2014

Prif Swyddog:  Neal Cockerton

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 15/07/2014

42.

Out of County Placements New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Archwilio

Penderfyniad:   24 Medi 2014

Prif Swyddog:  Ian Budd

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 14/08/2014

43.

Action Tracking New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Archwilio

Penderfyniad:   24 Medi 2014

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 21/08/2014

44.

Internal Audit Progress Report New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Archwilio

Penderfyniad:   24 Medi 2014

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 21/08/2014

45.

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Archwilio

Penderfyniad:   24 Medi 2014

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 21/08/2014

46.

Statement of Accounts 2014/15

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cyngor Sir y Fflint

Penderfyniad:   24 Medi 2014

Prif Swyddog:  Gary Ferguson

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 09/06/2014

47.

Annual Governance Statement

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cyngor Sir y Fflint

Penderfyniad:   24 Medi 2014

Prif Swyddog:  Lavinia Stockham

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 05/06/2014

48.

Treasury Management Annual Report 2013/14

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cyngor Sir y Fflint

Penderfyniad:   24 Medi 2014

Prif Swyddog:  Gary Ferguson

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 09/06/2014

49.

Allocation of Role of Monitoring Officer in the new Corporate Operating Model. New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cyngor Sir y Fflint

Penderfyniad:   24 Medi 2014

Prif Swyddog:  Neal Cockerton

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 12/08/2014

50.

Update on School Modernisation

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  (Wedi dod i ben 07/05/15) Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Dysgu Gydol Oes – yn awr - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg a Phobl Ifanc

Penderfyniad:   25 Medi 2014

Prif Swyddog:  Ian Budd

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 29/05/2014

51.

Lifelong Learning Improvement Plan Monitoring Report New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  (Wedi dod i ben 07/05/15) Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Dysgu Gydol Oes – yn awr - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg a Phobl Ifanc

Penderfyniad:   25 Medi 2014

Prif Swyddog:  Janet Kelly

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 12/08/2014

52.

Apprenticeship and Training Opportunities New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  (Wedi dod i ben 07/05/15) Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Dysgu Gydol Oes – yn awr - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg a Phobl Ifanc

Penderfyniad:   25 Medi 2014

Prif Swyddog:  Carole Swift

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 21/08/2014

53.

Governance in Schools New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  (Wedi dod i ben 07/05/15) Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Dysgu Gydol Oes – yn awr - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg a Phobl Ifanc

Penderfyniad:   25 Medi 2014

Prif Swyddog:  Kim Brookes

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 14/08/2014

54.

Update on School Modernisation Strategy New!

Notice of proposed decision first published: 14/08/2014

55.

Lifelong Learning Forward Work Programme

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  (Wedi dod i ben 07/05/15) Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Dysgu Gydol Oes – yn awr - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg a Phobl Ifanc

Penderfyniad:   25 Medi 2014

Prif Swyddog:  Janet Kelly

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 23/06/2014

Hydref

56.

Revenue Budget Monitoring 2014/15 (Month 4)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Penderfyniad:   9 Hyd 2014

Prif Swyddog:  Sue Ridings

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 05/06/2014

57.

Corporate Resources Forward Work Programme

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Penderfyniad:   9 Hyd 2014

Prif Swyddog:  Janet Kelly

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 23/06/2014

58.

Social Services and Well-being Act 2014

Notice of proposed decision first published: 17/06/2014

59.

Social & Health Care Forward Work Programme

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Penderfyniad:   9 Hyd 2014

Prif Swyddog:  Janet Kelly

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 23/06/2014

60.

Community Profile & Partnerships Forward Work Programme

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  (Wedi dod i ben 07/05/15) Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Proffil Cymunedol a Phartneriaethau – yn awr Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol

Penderfyniad:   13 Hyd 2014

Prif Swyddog:  Janet Kelly

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 23/06/2014

61.

Outcome Agreement 2013/14 - Assessment of Performance New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   16 Hyd 2014

Prif Swyddog:  Neal Cockerton

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 18/08/2014

62.

Revenue Budget Monitoring 2014/15 (Month 4)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   16 Hyd 2014

Prif Swyddog:  Gary Ferguson

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 29/05/2014

63.

Capital Programme 2014/15 (Month 4)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   16 Hyd 2014

Prif Swyddog:  Gary Ferguson

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 05/06/2014

64.

Regional Safeguarding Children's Board Proposal

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   16 Hyd 2014

Prif Swyddog:  Neil Ayling

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 24/07/2014

65.

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  (Wedi dod i ben 07/05/15) Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Tai – yn awr - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter

Penderfyniad:   15 Hyd 2014

Prif Swyddog:  Janet Kelly

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 23/06/2014

66.

Environment Forward Work Programme

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Penderfyniad:   22 Hyd 2014

Prif Swyddog:  Janet Kelly

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 23/06/2014

67.

Lifelong Learning Forward Work Programme

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  (Wedi dod i ben 07/05/15) Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Dysgu Gydol Oes – yn awr - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg a Phobl Ifanc

Penderfyniad:   23 Hyd 2014

Prif Swyddog:  Janet Kelly

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 23/06/2014

Tachwedd

68.

Revenue Budget Monitoring 2014/15 (Month 5)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Penderfyniad:   13 Tach 2014

Prif Swyddog:  Jonathan M Davies

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 05/06/2014

69.

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Penderfyniad:   13 Tach 2014

Prif Swyddog:  Janet Kelly

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 23/06/2014

70.

Social & Health Care Forward Work Programme

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Penderfyniad:   13 Tach 2014

Prif Swyddog:  Janet Kelly

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 23/06/2014

71.

Community Profile & Partnerships Forward Work Programme

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  (Wedi dod i ben 07/05/15) Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Proffil Cymunedol a Phartneriaethau – yn awr Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol

Penderfyniad:   17 Tach 2014

Prif Swyddog:  Janet Kelly

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 23/06/2014

72.

Revenue Budget Monitoring 2014/15 (Month 5)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   18 Tach 2014

Prif Swyddog:  Gary Ferguson

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 29/05/2014

73.

Council Tax Base for 2015/2016

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   18 Tach 2014

Prif Swyddog:  David Barnes

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 15/07/2014

74.

Workforce Information Quarter 1 and 2 New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   16 Rhag 2014

Prif Swyddog:  Helen Stappleton

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 21/08/2014

75.

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  (Wedi dod i ben 07/05/15) Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Tai – yn awr - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter

Penderfyniad:   26 Tach 2014

Prif Swyddog:  Janet Kelly

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 23/06/2014

Rhagfyr

76.

Forward Work Programme

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Penderfyniad:   3 Rhag 2014

Prif Swyddog:  Janet Kelly

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 03/07/2014

77.

Lifelong Learning Forward Work Programme

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  (Wedi dod i ben 07/05/15) Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Dysgu Gydol Oes – yn awr - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg a Phobl Ifanc

Penderfyniad:   4 Rhag 2014

Prif Swyddog:  Janet Kelly

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 03/07/2014

78.

Treasury Management - Mid Year Report 2014/15

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Archwilio

Penderfyniad:   10 Rhag 2014

Prif Swyddog:  Gary Ferguson

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 03/07/2014

79.

Action Tracking New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Archwilio

Penderfyniad:   10 Rhag 2014

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 21/08/2014

80.

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Archwilio

Penderfyniad:   10 Rhag 2014

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 21/08/2014

81.

Internal Audit Progress Report New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Archwilio

Penderfyniad:   10 Rhag 2014

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 21/08/2014

82.

Corporate Resources Forward Work Programme

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Penderfyniad:   11 Rhag 2014

Prif Swyddog:  Janet Kelly

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 03/07/2014

83.

Revenue Budget Monitoring 2014/15 (Month 6)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Penderfyniad:   11 Rhag 2014

Prif Swyddog:  Sue Ridings

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 03/07/2014

84.

Quarter 2 Improvement Plan Monitoring Report New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   16 Rhag 2014

Prif Swyddog:  Neal Cockerton

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 18/08/2014

85.

Treasury Management Mid-Year Report 2014/15

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   20 Ion 2015

Prif Swyddog:  Gary Ferguson

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 03/07/2014

86.

Council Fund Capital Programme 2015/16

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   16 Rhag 2014

Prif Swyddog:  Gary Ferguson

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 03/07/2014

87.

Capital Programme 2014/15 (Month 6)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   16 Rhag 2014

Prif Swyddog:  Gary Ferguson

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 03/07/2014

88.

Revenue Budget Monitoring 2014/15 (Month 6)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   16 Rhag 2014

Prif Swyddog:  Gary Ferguson

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 03/07/2014

89.

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Penderfyniad:   18 Rhag 2014

Prif Swyddog:  Janet Kelly

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 03/07/2014

90.

Community Profile & Partnerships Forward Work Programme

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  (Wedi dod i ben 07/05/15) Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Proffil Cymunedol a Phartneriaethau – yn awr Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol

Penderfyniad:   18 Rhag 2014

Prif Swyddog:  Janet Kelly

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 03/07/2014

Ionawr

91.

Revenue Budget Monitoring 2014/15 (Month 7) New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Penderfyniad:   15 Ion 2015

Prif Swyddog:  Sue Ridings

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 31/07/2014

92.

Revenue Budget Monitoring 2014/15 (Month 7) New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   20 Ion 2015

Prif Swyddog:  Gary Ferguson

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 31/07/2014

93.

Council Fund Capital Programme 2015/16 and Indicative Funding to 2018/19 New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cyngor Sir y Fflint

Penderfyniad:   17 Chwe 2015

Prif Swyddog:  Gary Ferguson

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 31/07/2014

94.

Treasury Management Mid-Year Report 2014/15 New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cyngor Sir y Fflint

Penderfyniad:   27 Ion 2015

Prif Swyddog:  Gary Ferguson

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 31/07/2014

95.

Treasury Management Strategy 2015/16 and Treasury Management Update 2014/15 New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Pwyllgor Archwilio

Penderfyniad:   28 Ion 2015

Prif Swyddog:  Gary Ferguson

Statws y Penderfyniad:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 31/07/2014