Rhestr o gyrff allanol

Mae nifer o sefydliadau sy’n annibynnol ar y cyngor ond sy’n effeithio ar ei feysydd gwasanaeth.

Fel y gall y cyngor gynnal partneriaethau effeithiol gyda sawl un o’r sefydliadau hyn, bydd cynrychiolwyr y cyngor – cynghorwyr etholedig fel arfer - yn eistedd ar yr amrywiol bwyllgorau a fforymau sy’n gyfrifol amdanynt.

I weld manylion cyswllt cynrychiolydd y cyngor ar gorff allanol penodol, dilynwch y ddolen berthnasol: .