Penderfyniadau swyddogion

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio ar waelod y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth am benderfyniadau diweddar a wnaed gan gyrff gwneud penderfyniadau’r cyngor.

Neu gallwch fynd i’r dudalen decisions by Cabinet, committees, etci gael gwybodaeth am benderfyniadau dirprwyedig a wnaed gan swyddogion y cyngor.

Officer decisions

Dim penderfyniadau'n cyfateb