Datgan Cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Iau, 16eg Tachwedd, 2023 10.00 am - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

6. Cyllideb 2024/25 (Cyflwyniad)

  • Cyng Carolyn Preece - Personal and Prejudicial - Close relative's degree funded through Theatr Clwyd