Datgan Cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Gwener, 23ain Medi, 2022 10.00 am - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

11. Prosiect Theatr Clwyd - Diweddariad

  • Cllr Carolyn Preece - Personal and Prejudicial - Family member doing research through a PhD being funded by Theatr Clwyd

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 18fed Hydref, 2022 2.00 pm - Cyngor Sir y Fflint

8. Diwygiadau i Gyfansoddiad Cronfa Bensiynau Clwyd


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 18fed Hydref, 2022 2.00 pm - Cyngor Sir y Fflint

7. Rhestr o Gydnabyddiaethau Ariannol ar Gyfer 2022/23


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 24ain Ionawr, 2023 2.00 pm - Cyngor Sir y Fflint

6. Rhaglen Gyfalaf 2023/24 – 2025/26