Datgan Cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 11eg Hydref, 2022 10.00 am - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

10. Adfywio Canol Trefi


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 18fed Hydref, 2022 2.00 pm - Cyngor Sir y Fflint

8. Diwygiadau i Gyfansoddiad Cronfa Bensiynau Clwyd


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 18fed Hydref, 2022 2.00 pm - Cyngor Sir y Fflint

7. Rhestr o Gydnabyddiaethau Ariannol ar Gyfer 2022/23


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 9fed Tachwedd, 2022 2.00 pm - Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd

4. Adroddiad Blynyddol Drafft Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol (IRPW) 2023/24


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 25ain Ionawr, 2023 2.00 pm - Pwyllgor Newid yn yr Hinsawdd

2. Datgan Cysylltiad

  • Cllr Ian Hodge - Personal - As a previous employee of BP and received a pension contribution.