Datgan Cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Iau, 1af Chwefror, 2024 2.00 pm - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

5. Cyllideb Cronfa'r Cyngor 2024/25

  • Cyng Mel Buckley - Personal - her sister worked at a primary school in Flintshire.

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 20fed Chwefror, 2024 1.00 pm - Cyngor Sir y Fflint

11. Datganiad Polisiau Tal ar gyfer 2024/25

  • Cyng Mel Buckley - Personal - Closely associated people employed by the Council