Datgan Cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 31ain Awst, 2022 9.30 am - Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

2. Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Gwrthdaro o ran Cysylltiad)

  • Cllr Sam Swash - Personal - Cllr Swash confirmed he is a member of the Fund, Hawarden Community Council and University and College Union.

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 18fed Hydref, 2022 2.00 pm - Cyngor Sir y Fflint

8. Diwygiadau i Gyfansoddiad Cronfa Bensiynau Clwyd


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 18fed Hydref, 2022 2.00 pm - Cyngor Sir y Fflint

7. Rhestr o Gydnabyddiaethau Ariannol ar Gyfer 2022/23


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 24ain Ionawr, 2023 2.00 pm - Cyngor Sir y Fflint

5. Mabwysiadu Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Sir y Fflint.