Datgan Cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 23ain Tachwedd, 2022 1.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

6.3 062255 - C - Cais llawn - Dymchwel a chodi Adeiladau Dofednod newydd a'r Isadeiledd Cysylltiedig ar Fferm Dofednod Racecourse, Ffordd Babell, Pantasaph, Treffynnon


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 11eg Ionawr, 2023 10.00 am - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned a Tai

5. Incwm Rhent Tai ac Ymateb Lles

  • Cyng Ted Palmer - Personal - Councillor Ted Palmer declared a personal interest as a Council Tenant.

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 11eg Ionawr, 2023 10.00 am - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned a Tai

6. Adroddiad Canol Blwyddyn ar Berfformiad Cynllun y Cyngor 2022-23

  • Cyng Ted Palmer - Personal - Councillor Ted Palmer declared a personal interest as a Council Tenant.

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 24ain Ionawr, 2023 2.00 pm - Cyngor Sir y Fflint

8. CYNLLUN BUSNES ARIANNOL 30 BLYNEDD Y CYFRIF REFENIW TAI (CRT)


Cyfarfod:  Dydd Iau, 23ain Chwefror, 2023 2.00 pm - Cyngor Sir y Fflint

10. Datganiad Polisiau Tal Ar Gyfer 2023/24

  • Cyng Ted Palmer - Personal - Closely associated people employed by the Council

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 15fed Mawrth, 2023 2.00 pm - Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd

6. Adroddiad Blynyddol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol (IRPW), Chwefror 2023


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 21ain Mehefin, 2023 1.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

7.3 FUL/000034/22 - C - Cais llawn - Adeiladu datblygiad preswyl gyda 141 o anheddau a gwaith cysylltiedig mewn cae i'r gorllewin o Highmere Drive, Cei Connah

  • Cyng Ted Palmer - Personal - Contacted by individuals in respect of the application