Datgan Cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 21ain Mehefin, 2023 1.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

7.3 FUL/000034/22 - C - Cais llawn - Adeiladu datblygiad preswyl gyda 141 o anheddau a gwaith cysylltiedig mewn cae i'r gorllewin o Highmere Drive, Cei Connah

  • Cyng Rob Davies - Personal - Contacted by individuals in respect of the application

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 8fed Tachwedd, 2023 2.00 pm - Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd

5. Adroddiad Blynyddol Drafft Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol (IRPW) 2024/25