Datgan Cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 28ain Gorffennaf, 2021 10.00 am - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

4. Datganiad Cyfrifon Drafft 2020/21


Cyfarfod:  Dydd Llun, 27ain Medi, 2021 10.00 am - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

4. Datganiad Cyfrifon 2020/21


Cyfarfod:  Dydd Llun, 27ain Medi, 2021 10.00 am - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

6. Balansau Cronfeydd Wrth Gefn Ysgolion y Flwyddyn sy’n dod i ben ar 31 Mawrth 2021


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 17eg Tachwedd, 2021 10.00 am - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

14. Trefniadau Cytundebol Maes Gwern