Datgan Cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 20fed Hydref, 2020 2.00 pm - Cyngor Sir y Fflint

11. Rhestr o Gydnabyddiaethau Ariannol ar Gyfer 2020/21

  • Cyng Janet Axworthy - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 18fed Tachwedd, 2020 10.00 am - Pwyllgor Archwilio

7. Balansau Cronfeydd wrth gefn Ysgolion y Flwyddyn sy’n dod i ben ar 31 Mawrth 2020


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 16eg Chwefror, 2021 2.00 pm - Cyngor Sir y Fflint

8. Isafswm Darpariaeth Refeniw - Polisi 2021/22


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 24ain Mawrth, 2021 10.00 am - Pwyllgor Archwilio

4. Diweddariad Chwarter 4 Rheoli'r Trysorlys 2020/21


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 28ain Gorffennaf, 2021 10.00 am - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

4. Datganiad Cyfrifon Drafft 2020/21