Datgan Cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 20fed Hydref, 2020 2.00 pm - Cyngor Sir y Fflint

11. Rhestr o Gydnabyddiaethau Ariannol ar Gyfer 2020/21

  • Cyng Sean Bibby - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 16eg Chwefror, 2021 2.00 pm - Cyngor Sir y Fflint

8. Isafswm Darpariaeth Refeniw - Polisi 2021/22