Datgan Cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 20fed Hydref, 2020 2.00 pm - Cyngor Sir y Fflint

11. Rhestr o Gydnabyddiaethau Ariannol ar Gyfer 2020/21

  • Cyng Geoff Collett - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 18fed Tachwedd, 2020 10.00 am - Pwyllgor Archwilio

7. Balansau Cronfeydd wrth gefn Ysgolion y Flwyddyn sy’n dod i ben ar 31 Mawrth 2020