Datgan Cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 16eg Chwefror, 2021 2.00 pm - Cyngor Sir y Fflint

9. Datganiad Polisïau Tâl ar Gyfer 2020/21

  • Cyng Aaron Shotton - Personal - Closely associated with a person employed by the Council