Datgan Cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 20fed Hydref, 2020 2.00 pm - Cyngor Sir y Fflint

9. Datganiad Diwygiedig ar Bolisiau tal ar gyfer 2020/21


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 20fed Hydref, 2020 2.00 pm - Cyngor Sir y Fflint

11. Rhestr o Gydnabyddiaethau Ariannol ar Gyfer 2020/21

  • Cyng Aaron Shotton - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 20fed Hydref, 2020 2.00 pm - Cyngor Sir y Fflint

12. Adolygu Protocol Aelodau / Swyddogion


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 16eg Chwefror, 2021 2.00 pm - Cyngor Sir y Fflint

9. Datganiad Polisïau Tâl ar Gyfer 2020/21

  • Cyng Aaron Shotton - Personal - Closely associated with a person employed by the Council