Datgan Cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 29ain Medi, 2020 2.00 pm - Cyngor Sir y Fflint

4. Cynllun Datblygu Lleol Sir y Fflint - Ystyried Sylwadau’r Ymgynghoriad ynghylch y Ddogfen i'w Harchwilio Gan y Cyhoedd a Chyflwyno’r Cynllun ar gyfer Archwiliad Cyhoeddus

  • Cyng Ian Roberts - Personal - Members of Flint Town Council which had objected to a candidate site