Datgan Cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 21ain Mehefin, 2023 1.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

7.3 FUL/000034/22 - C - Cais llawn - Adeiladu datblygiad preswyl gyda 141 o anheddau a gwaith cysylltiedig mewn cae i'r gorllewin o Highmere Drive, Cei Connah

  • Cyng Mike Peers - Personal - Contacted by individuals in respect of the application

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 7fed Chwefror, 2024 2.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

6.1 059739 - C - Cais amlinellol - Codi cyfleuster gofal ychwanegol gyda 75 i 90 gwely i gynnwys cyfleusterau cymunedol a 12 byngalo a gwaith ategol yn Precinct Way, Bwcle

  • Cyng Mike Peers - Personal - Family member employed by Clwyd Alyn Housing Association.