Datgan Cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 4ydd Rhagfyr, 2019 1.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

6.5 059665 - A - Cais i gymeradwyo materion a gadwyd yn ôl yn dilyn cymeradwyaeth amlinellol 055936 yn Hillcrest, Mount Pleasant Road, Bwcle.

  • Cyng Mike Peers - Personal and Prejudicial - Chair of Governors at Mountain Lane Primary School. The school will benefit from approval of the application.

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 11eg Chwefror, 2020 2.00 pm - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

3. Strategaeth Trafnidiaeth Integredig Sir y Fflint

  • Cyng Mike Peers - Personal - Chair of Governors at Mountain Lane C.P. School

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 29ain Medi, 2020 2.00 pm - Cyngor Sir y Fflint

4. Cynllun Datblygu Lleol Sir y Fflint - Ystyried Sylwadau’r Ymgynghoriad ynghylch y Ddogfen i'w Harchwilio Gan y Cyhoedd a Chyflwyno’r Cynllun ar gyfer Archwiliad Cyhoeddus

  • Cyng Mike Peers - Personal - Recently made aware that a distant relative had been part of the consultation