Datgan Cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 29ain Medi, 2020 2.00 pm - Cyngor Sir y Fflint

4. Cynllun Datblygu Lleol Sir y Fflint - Ystyried Sylwadau’r Ymgynghoriad ynghylch y Ddogfen i'w Harchwilio Gan y Cyhoedd a Chyflwyno’r Cynllun ar gyfer Archwiliad Cyhoeddus

  • Cyng Paul Cunningham - Personal - Members of Flint Town Council which had objected to a candidate site

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 20fed Hydref, 2020 2.00 pm - Cyngor Sir y Fflint

11. Rhestr o Gydnabyddiaethau Ariannol ar Gyfer 2020/21

  • Cyng Paul Cunningham - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.