Datgan Cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 20fed Hydref, 2020 2.00 pm - Cyngor Sir y Fflint

11. Rhestr o Gydnabyddiaethau Ariannol ar Gyfer 2020/21

  • Cyng Clive Carver - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.

Cyfarfod:  Dydd Iau, 11eg Mawrth, 2021 10.00 am - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

6. Cronfa Waddol Gymunedol Sir y Fflint – Adroddiad Blynyddol

  • Cyng Clive Carver - Personal - Member of the grants panel (Flintshire Community Endowment Fund)