Datgan Cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Iau, 23ain Chwefror, 2023 2.00 pm - Cyngor Sir y Fflint

10. Datganiad Polisiau Tal Ar Gyfer 2023/24


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 15fed Mawrth, 2023 2.00 pm - Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd

6. Adroddiad Blynyddol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol (IRPW), Chwefror 2023


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 29ain Mawrth, 2023 1.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

6.6 063778 - C - Cais llawn - Trawsnewid eiddo masnachol gwag i ffurfio man masnachol defnydd cymysg (A1, A2) ar lawr gwaelod gydag uned tai amlfeddiannaeth (Defnydd Unigryw) tu cefn ac uwchben yn 11 Chester Road West, Shotton


Cyfarfod:  Dydd Iau, 18fed Mai, 2023 10.00 am - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

8. Diweddariad Diwedd Blwyddyn am Gyflogaeth a'r Gweithlu


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 14eg Mehefin, 2023 10.00 am - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

7. Adroddiad Estyn ar y Bartneriaeth Dysgu Oedolion yn y Gymuned o fewn Partneriaeth Dysgu Oedolion yn y Gymuned Gogledd Ddwyrain Cymru


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 21ain Mehefin, 2023 1.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

7.3 FUL/000034/22 - C - Cais llawn - Adeiladu datblygiad preswyl gyda 141 o anheddau a gwaith cysylltiedig mewn cae i'r gorllewin o Highmere Drive, Cei Connah


Cyfarfod:  Dydd Llun, 4ydd Medi, 2023 6.30 pm - Pwyllgor Safonau

9. Trosolwg o Gwynion Moesegol


Cyfarfod:  Dydd Iau, 14eg Medi, 2023 10.00 am - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

7. Perfformiad Diwedd Blwyddyn Cynllun y Cyngor 2022-23


Cyfarfod:  Dydd Iau, 16eg Tachwedd, 2023 10.00 am - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

7. Diweddariad Canol Blywddyn Cyflogaeth a Gweithlu