Datgan Cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 21ain Mehefin, 2023 1.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

7.3 FUL/000034/22 - C - Cais llawn - Adeiladu datblygiad preswyl gyda 141 o anheddau a gwaith cysylltiedig mewn cae i'r gorllewin o Highmere Drive, Cei Connah


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 30ain Awst, 2023 1.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

6.1 FUL/000077/22 - C - Cais llawn - Codi 21 annedd fforddiadwy gyda mynediad i'r briffordd y gellir ei mabwysiadu yn Ffordd Rhewl Fawr , Penyffordd, Treffynnon

  • Cyng Richard Lloyd - Personal - Contacted by the applicant and members of the public on more than three occasions