Datgan Cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 20fed Hydref, 2020 2.00 pm - Cyngor Sir y Fflint

11. Rhestr o Gydnabyddiaethau Ariannol ar Gyfer 2020/21

  • Cyng Richard Lloyd - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 3ydd Mawrth, 2021 1.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

6.4 061530 - R - Datblygiad preswyl o 95 annedd (yn cynnwys tai fforddiadwy), mynedfa, man agored a'r holl waith cysylltiedig tir gyferbyn â Higher Kinnerton Meadows, Lôn Kinnerton, Higher Kinnerton

  • Cyng Richard Lloyd - Personal - Delivers coal to a property close to the application site