Datgan Cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 2ail Chwefror, 2022 1.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

6.1 063337 - C - Codi llety cwn moethus bach (12 uned i gyd) yn Brookside, Mynydd Du, Nercwys, yr Wyddgrug

  • Cyng Derek Butler - Personal - Board member of the Clwydian Range Area of Outstanding Natural Beauty