Datgan Cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 21ain Mehefin, 2023 1.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

7.3 FUL/000034/22 - C - Cais llawn - Adeiladu datblygiad preswyl gyda 141 o anheddau a gwaith cysylltiedig mewn cae i'r gorllewin o Highmere Drive, Cei Connah


Cyfarfod:  Dydd Iau, 14eg Medi, 2023 2.00 pm - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

2. Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)


Cyfarfod:  Dydd Iau, 14eg Medi, 2023 2.00 pm - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

6. Adroddiad Hunanwerthuso Gwasanaethau Addysg 2022-23


Cyfarfod:  Dydd Iau, 7fed Rhagfyr, 2023 2.00 pm - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

6. Comisiynu Gofal Cymdeithasol